De plofsluis, een brug die geen sluis was maar een dam moest worden.

De plofsluis, een brug die geen sluis was maar een dam moest worden.

De plofsluis, een brug die geen sluis was maar een dam moest worden. Mijn Hollandse Waterlinie verkenningen op het Eiland van Schalkwijk. Ik vind het prachtig om zo nu en dan de unieke historie van het linielandschap nader te onderzoeken en dit vooral real life te...