Eén van de projecten waar ik me mee bezig houd is het vastleggen en op de kaart zetten van brugwachtershuisjes in opdracht van de 
Stichting Brugwachtershuisjes
. Deze stichting heeft als doel om leegstaande brugwachtershuisjes een nieuwe bestemming te geven. Brugwachtershuisjes zijn vaak zorgvuldig ontworpen huisjes op markante plekken in een stedelijke of landelijke omgeving. De stichting heeft de overtuiging dat een positieve beleving van deze huisjes het beste gewaarborgd wordt door deze een nieuwe functie te geven. Stichting Brugwachtershuisjes initieert en stimuleert dit hergebruik en biedt zo mogelijk ondersteuning bij het vinden en realiseren van nieuwe gebruiksmogelijkheden.
Onlangs was ik in Heerenveen en fotografeerde het brugwachtershuisje bij de Terbandsterbrug tussen de Dubbele Regel en de Schans over de Heeresloot. De Heeresloot is in 1555 gegraven in opdracht van de ‘heeren’ van Dekema, Cuyck en Foeyts, de ‘Heeren-van-het-veen’ die een compagnie hadden opgericht om stukken land te ontginnen van veen. Op het kruispunt van de Heeresloot en de Schoterlandse Compagnonsvaart is de plaats Heerenveen (Heeren-van-het-veen) ontstaan. De beide kanalen werden gebruikt voor het vervoer van turf en deze brandstof is dus heel erg belangrijk in de (ontstaans)geschiedenis van mijn geboorteplaats. De Heeresloot was tot 1934 de grens tussen de toenmalige gemeenten Aengwirden en Haskerland.
Delen van deze gemeenten vormen sindsdien en samen met delen van de toenmalige gemeente Schoterland de gemeente Heerenveen.

Als geboren Heerenveener heb ik natuurlijk ook nog leuke persoonlijke herninneringen aan de Terbandsterbrug. Het was namelijk zo’n beetje de allerlaagste brug waar je vroeger toen winters nog winters waren onderdoor moest schaatsen. Werkwijze: flinke aanloop, bukken en heel ver door de knieen en hopen op net genoeg gang om de overkant te halen. Dit pakte meer dan eens anders uit…… Ik moest er meteen aan denken toen ik terug was bij de brug.
Hierbij de foto’s die samen met een korte beschrijving van het brugwachtershuisje en de Terbandsterbrug terug zijn te vinden op de website van de Stichting Brugwachtershuisjes.