Crackstate, Heerenveen.

Crackstate, Heerenveen.

Crackstate (1648). Voormalig woonhuis van Johannes Crack, grietman van de grietenij (gemeente) Aengwirden. Tegenwoordig gemeentehuis van de gemeente...