Sinds woensdag 17 januari is één van mijn foto’s onderdeel van de expositie “Utrecht Verandert” in het Utrechtse Stadskantoor.

De tentoonstelling is gratis toegankelijk en gedurende de openingstijden van het Stadskantoor (Stadsplateau 1 in Utrecht) te zien van woensdag 17 januari tot donderdag 30 augustus 2018.
De foto die ik maakte van Villa Jongerius is te zien bij verschillende onderdelen van de expositie. De foto is te zien op de centrale informatieborden en nog uitgelicht bij het expositie onderdeel over de Merwedekanaalzone. Ik maakte de foto afgelopen zomer vanaf het steiger van het Jongerius Kantoor wat momenteel zo mooi wordt gerestaureerd.

Informatieve tekst van de Gemeente Utrecht over de expositie:
Utrecht, van een kleine nederzetting in de Romeinse tijd, naar de belangrijkste stad van Nederland in de Middeleeuwen. Van de wat ingeslapen, zware industriestad die het – met 133.000 inwoners – aan het begin van de 20ste eeuw was, tot de bruisende kennisstad van nu. Utrecht verwelkomt binnenkort haar 350.000ste inwoner en de inschatting is dat onze stad in 2025 400.000 Utrechters telt. Deze tentoonstelling geeft een impressie over hoe onze stad in de loop van de tijd groeide, hoe het leven van Utrechters veranderde en hoe we er – ook in de toekomst – samen voor zorgen dat we prettig wonen, werken aan verblijven in een gezonde stad.

Utrecht verandert. Een 3D-animatie laat zien hoe het silhouet van onze stad in de loop van de tijd wijzigde, vanaf de eerste nederzettingen in de Bronstijd tot Utrecht nu. Het Panorama van Utrecht toont hoe in 159 jaar de skyline van de binnenstad van Utrecht veranderde. De metamorfose van de Stationswijk in de jaren zeventig van de vorige eeuw wordt verteld via een persoonlijk inkijkje in het dagelijks leven van de krakers van Westerstraat 14. Een presentatie over de toekomstige bebouwing van de Merwedekanaalzone illustreert hoe Utrecht haar ambitie verwezenlijkt om een gezonde groene stad te zijn. En in een grote houten globe kan men van gedachten wisselen over de wereldwijde doelen om tot een gezondere wereld te komen.

Utrecht verandert in haar zorg voor kwetsbare Utrechters. Van hun vroegere isolatie in armenhuizen tot het gezamenlijk meedoen in de sociale ondernemingen van nu. Het project ‘De Versnelling’ laat zien hoe het Utrechtse stadsbestuur Overvecht ondersteunt. Natuurlijk kan een overzicht met cijfers over de samenstelling van onze stad, gerekend over de laatste honderd jaar, niet ontbreken.

Hoe de Utrechtse beeldopbouwer Pinky Messchaert gevonden oud ijzer transformeert tot een kunstwerk, is te zien in haar beeldenreeks ‘Schapenspoor’.

Ook de tentoonstelling verandert gedurende haar looptijd. In maart verhaalt De Tijdmachine in vogelvlucht over de geschiedenis van de sociale werkgelegenheid. In april toont Slim City hoe de toekomstige bewoners van de Merwedekanaalzone met elkaar hun buurt kunnen vormgeven en in mei zijn de resultaten te zien van de scholenwedstrijd ‘Create your city’ van Architectuurcentrum Aorta. Met maquettes, gemaakt door Utrechtse jongeren die dromen over hun toekomstige stad.